Nasze wydawnictwa

 

„Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych” 

Autorką publikacji jest Magdalena Madeja – mieszkanka Szynwałdu, a wydawcą Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie.

Pejzaż z kobietą. Konkurs fotograficzny,
Skrzyszów 2012.

objętość: 22, [2] s. format: 21 x 21 cm Album zawiera najlepsze spośród prac nadesłanych na IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny organizowany przez GCKiB. W publikacji zaprezentowano 12 nagrodzonych zdjęć oraz 47 fotografii zakwalifikowanych do wystawy.

Twarze. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, Skrzyszów 2011.

objętość: 35 stron format: 21 x 30 cm Katalog zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Twarze organizowanym przez GCKiB
w Skrzyszowie. W wydawnictwie przedstawiono 7 prac autorów poniżej szesnastego roku życia oraz 18 fotografii nadesłanych przez osoby powyżej 16 lat.

Elżbieta Stepska-Kot, Zachować od zapomnienia, Skrzyszów 2010.

ISBN: 978-83-927076-4-6 objętość: 280 stron format: 21 cm Zachować od zapomnienia to zbiorcze wydanie dotychczasowego dorobku literackiego Elżbiety Stepskiej-Kot. Książkę tworzą zarówno wcześniejsze publikacje (Ballada syberyjska, Okaleczone dzieciństwo, Moja myśl), jak i nowe wiersze, zebrane w całość zatytułowaną Kwiaty skrzyszowskie. W tomie zamieszczono także biografię autorki oraz zdjęcia i dokumenty pochodzące z jej prywatnych zbiorów.

Ludzie i zdarzenia, Skrzyszów 2010.

objętość: [24] s. format: 21 cm W albumie przedstawiono 15 najlepszych zdjęć nadesłanych konkurs fotograficzny Ludzie i zdarzenia. Publikacja zawiera ponadto słowo wstępne Małgorzaty Chwistek, dyrektora GCKiB, spostrzeżenia Tadeusza Koniarza przewodniczącego jury oraz krótką notę na temat działalności Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Elżbieta Stepska-Kot, Moja myśl, Skrzyszów 2008.

ISBN: 978-83-927076-0-8 objętość: 57, [2] s. format: 21 cm Kolejna publikacja autorstwa skrzyszowskiej poetki, Elżbiety Stepskiej-Kot różni się od jej wcześniejszych prac. Większość wierszy z tego tomiku odnosi się do czasów współczesnych. Zbiorkiem tym autorka pragnie wyrazić wielką miłość do Skrzyszowa swojej małej ojczyzny.

Gmina Skrzyszów w obiektywie, Skrzyszów 2008.

objętość: 34, [1] s. format: 21 x 30 cm Publikacja przedstawia plon pierwszego konkursu fotograficznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Wydawnictwo zawiera 12 nagrodzonych i wyróżnionych przez jury prac oraz 60 zdjęć zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Karolina Łabno, Pomiędzy lustrami, Skrzyszów 2006.

ISBN: 83-87183-28-8 objętość: 58 stron format: 15 cm Debiut poetycki młodej skrzyszowianki Karoliny Łabno (ur. 1989). Jej wiersze, pełne osobistych refleksji, obserwacji i niepokoju dają obraz rzeczywistości tajemniczej i wieloznacznej. Za swoją poezję autorka otrzymała w 2005 roku Nagrodę Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Triada w Krakowie.

Elżbieta Stepska-Kot z d. Sławińska, Okaleczone dzieciństwo. Wspomnienia córki policjanta II Rzeczypospolitej Polskiej, Jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze, a spoczywającego w Miednoje, Tarnów 2006.

ISBN: 83-87785-37-7 objętość: 84 strony format: 21 cm Elżbieta Stepska-Kot dzieli się z czytelnikami dramatycznymi wspomnieniami z czasów swojego dzieciństwa. Przywołuje w pamięci Uście Zielone i Tarnopol miejsca, w których spędziła pierwsze trzy lata życia oraz sześcioletnią tułaczkę po Syberii (miejscowiści: Żułku-Duk, Pawłodar i Urlutiup). Autorka opisuje ponadto upragniony powrót do Ojczyzny w czerwcu 1946 roku. W publikacji znalazły się także archiwalne zdjęcia i dokumenty.

Józefa Golcówna, Bohaterom w hołdzie. Ku czci poległych bohaterów z Łękawicy, 2004.

objętość: 60 stron format: 21 cm Reprint publikacji z 1935 r. wydanej nakładem Związku Rezerwistów w Łękawicy koło Tarnowa. W poemacie tym, jak napisał Stanisław Budzik, autorka nakreśliła wojenne losy poległych i opisała okoliczności ich śmierci. Dzieło to jest świadectwem wiary w Boga i miłości do Ojczyzny oraz cenną lekcją historii Polski, w którą wpisały się dramatyczne losy poległych mieszkańców Łękawicy i Trzemesnej. Okazją do ponownego wydrukowania tej publikacji była uroczystość umieszczenia tablic z nazwiskami ofiar II wojny światowej obok pomnika poległych podczas wielkiej wojny.

Ks. dr Tomasz Mącior P.S.M., Na gruzach zburzonych ołtarzy, Tuchów 2004.

ISBN: 83-86744-02-2 objętość: 108 stron format: 21 cm Reprint wydania pierwszego z 1934 r. Książka ta jest zbiorem refleksji kapłana pochodzącego z Szynwałdu, który opisuje kryzys obserwowany we wszystkich dziedzinach życia. Wielkie zagrożenie dla Kościoła i Ojczyzny stanowi według autora upadek wiary i moralności oraz narastająca ekspansja radzieckiego komunizmu. Na pięć lat przed wybuchem II wojny światowej ks. dr Tomasz Mącior przestrzega Polaków przed katastrofą duchową i religijną. Dzięki zachowaniu oryginalnej pisowni i słownictwa w wydaniu drugim ks. Tomasz przemawia do nas tak samo, jak przemawiał w 1934 roku. Publikacja zawiera ponadto kopie archiwalnych zdjęć oraz listów ks. Tomasza Mąciora, które pisał do rodziny.

Elżbieta Sławińska-Stepska, Ballada syberyjska, Tarnów 2003.

ISBN: 83-87785-28-8 objętość: 96 stron format: 21 cm Drugie, poszerzone wydanie wierszy Elżbiety Sławińskiej-Stepskiej. Wznowienie obejmuje dwie części: pierwszą, zatytułowaną Skarga dziecięcia oraz drugą Wśród cierni i kwiatów. Oprócz wspomnień z syberyjskiej tułaczki w tomiku znalazły się również utwory, w których autorka wyraża wiarę w Boga oraz miłość i szacunek dla ważnych w jej życiu osób.

Elżbieta Płaneta, Kornel Makuszyński ? pisarz sumienia, miłości i uśmiechu, 2002.

objętość: 44, [40] s. format: 21 cm Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego patrona Szkoły Podstawowej w Ładnej to temat kolejnej publikacji wydanej przez GCKiB. Na podstawie dostępnych źródeł: wywiadów z pisarzem, wypowiedzi ludzi jemu współczesnych i opracowań, autorka przedstawiła jego biografię oraz działalność pisarską, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci. W publikacji znajdują się również prace uczniów Szkoły Podstawowej w Ładnej ilustrujące utwory Kornela Makuszyńskiego.

Magdalena Siedlik, Dziedzictwo Skrzyszowa. Z dziejów wsi i zabytkowego kościoła św. Stanisława Biskupa.

objętość: 32, [12] s. format: 21 cm Publikacja obejmuje rys historyczny Skrzyszowa oraz wnikliwy opis zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Autorka przedstawiła konstrukcję, polichromię oraz zabytkowe wyposażenie świątyni. Książkę wzbogacają 22 barwne fotografie.

Skrzyszów, 1997.

ISBN: 83-86744-16-2 objętość: 27 stron format: 21 cm Publikacja zawiera krótką charakterystykę gminy Skrzyszów oraz opis inwestycji prowadzonych w latach 1990-1995. Ponadto, w wydawnictwie tym odnaleźć można zarys historii Skrzyszowa, Pogórskiej Woli, Ładnej, Łękawicy i Szynwałdu. Publikacja dwujęzyczna – tekst w języku polskim i niemieckim.(2002).

Elżbieta Sławińska-Stepska, Ballada syberyjska. Skarga dziecięcia, Skrzyszów 1996.

ISBN: 83-901529-9-1 objętość: 63 strony format: 21 cm Pierwszy zbiór wierszy Elżbiety Sławińskiej-Stepskiej, zamieszkałej w Skrzyszowie sybiraczki. Jej utwory ukazują wstrząsające wspomnienia z tułaczki, którą autorka przeżyła wraz z matką i siostrą w latach 1940-1946.