Kultura

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Mieszkanka gminy Skrzyszów przekazała nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie dwie publikacje książkowe: 1. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej – ilustracje” 2. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne […]