Zapytania ofertowe – Konwersja cyfrowa domów kultury

Zapytanie ofertowe na  Dostawę sprzętu, akcesoriów, licencji i niezbędnego oprogramowania do utworzenia studia telewizyjnego radiowego w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowe studio telewizyjno-radiowe „Kulturowy Skrzyszów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Osi Programu – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Dotyczy realizacja projektu: Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szczegółowy opis zamówienia- części zał nr 1
  3. Formularz oferty-kompletny zał nr 2
  4. Umowa-całość zał nr 3
  5. Oświadczenie o powiązaniach zał. nr 4