Adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Skrzyszowie

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie otrzymało dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, na zadanie: Adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Skrzyszowie.
Projekt polega na adaptacji i przebudowie dworskiego budynku z XIX w. na potrzeby biblioteki głównej w Skrzyszowie. Zakres planowanych robót to m.in. remont dachu oraz elewacji wraz z termomodernizacją budynku i izolacjami fundamentów. Budynek rozbudowany zostanie o częściowo przeszklony pawilon, który stanowić będzie nowoczesne pomieszczenie biblioteczne. W ramach zadania wykonana zostanie także dokumentacja techniczna, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz wyposażenie.
Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie biblioteki, jako miejsca otwartego dla wszystkich, ciekawego, nowoczesnego, jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.