Gmina Skrzyszów zrealizowała kolejny projekt

Gmina Skrzyszów zrealizowała projekt pn. Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę ścieżki spacerowej oraz wytyczenie szlaku rowerowego wraz z nowym obiektem infrastruktury turystycznej w gminie Skrzyszów”

Zakres zadania:

  1. Budowa ścieżki spacerowej na działce nr 398/2 w miejscowości Ładna ( o długości 202m).
  2. Oznakowanie szlaku rowerowego wokół zbiornika Korzeń w Skrzyszowie poprzez montaż mapy informacyjnej.
  3. Oznakowanie szlaku rowerowego w miejscowości Ładna i Pogórska Wola o długości 6,5 km poprzez montaż odpowiedniego oznakowania.
  4. Montaż małej architektury przy zbiorniku Korzeń w Skrzyszowie, w tym stoły piknikowe, stojaki na rowery, kosz na śmieci i gablota.

Celem projektu jest poprawa oferty spędzania czasu wolnego .

Projekt zrealizowany został  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 123 697 zł.