KOLEJNE DARMOWE CHRYZANTEMY

W najbliższą sobotę (14 listopada) od godz. 10:00 rozdawane będą kolejne chryzantemy w następujących miejscowościach: SKRZYSZÓW, na parkingu pod remizą OSP; ŁĘKAWICA, na parkingu pod biblioteką; SZYNWAŁD, na parkingu pod biblioteką; POGÓRSKA WOLA, pod remizą OSP; ŁADNA, na parkingu przy cmentarzu.
W każdej miejscowości przewidziano 400 szt. chryzantem.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odbioru darmowych kwiatów i posadzenia ich w ogródkach (niektóre odmiany są wielosezonowe), dzięki czemu przydomowe rabaty, pomimo jesieni, rozkwitną kolorami. Chryzantemy, które nie zostaną zabrane, będą użyte do ozdobienia miejsc pamięci na terenie gminy Skrzyszów.

Przypomnijmy, że zakup kwiatów (najpierw 3000 szt., a następnie 2000 szt.) od lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Skrzyszów był możliwy dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chryzantemy zostały przekazane gminie za pośrednictwem Magdaleny Kopczyńskiej, Radnej Powiatu Tarnowskiego.