Krzyżówka dla dzieci oraz przedwojenna pocztówka z Szynwałdu

Zapraszamy do rozwiązania kolejnej krzyżówki oraz do obejrzenia przedwojennej pocztówki z Szynwałdu.

Krzyżówka

Przedwojenna pocztówka z Szynwałdu, ze zdjęciem budynku, w którym mieściła się Szkoła Gospodyń Wiejskich, a obecnie działa Przedszkole Niepubliczne i przebywają w nim Siostry Służebniczki NMP NP.
Szkoła, która tu działała w latach 1909-1949, powstała z inicjatywy ks. Aleksandra Siemieńskiego. Jej głównym celem było ogólne kształcenie dziewcząt i przygotowanie ich do prowadzenia gospodarstwa domowego. Łącznie jej mury opuściło ponad 1300 uczennic, a placówka była znana w całym powiecie. Więcej o szkole w linku poniżej.

Szkoła Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie