Oświadczenie

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK
W SKRZYSZOWIE

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych doniesieniami dotyczącymi radnego Gminy Skrzyszów, działając w imieniu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie oświadczam, że artykuły/audycje itp. w prasie, radiu i telewizji odnośnie aresztowania, jak również skierowania względem radnego aktu oskarżenia, nigdy nie były inicjowane, zlecane ani finansowane ze środków GCKiB.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

                                                                                                                                               Danuta Flaumenhaft