Projekt pn. „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie podpisało umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie”.
Celem projektu jest odnowa, modernizacja oraz doposażenie biblioteki w Szynwałdzie, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. 
W ramach projektu wykonane zostaną działania takie jak:
– odnowa elewacji części dolnej budynku (czyszczenie i malowanie)
– odnowa i zabezpieczenie części drewnianych,
– wymiana okien na otwieralne,
– zamontowanie rolet,
– zakup dwóch komputerów,
– zakup niektórych elementów sprzętu nagłośnieniowego
Całkowita wartość zadania szacowana jest na 50 354 zł, a przyznana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 31 815 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Termin realizacji projektu przewidziany jest na czerwiec 2020 roku.

footer-logos