Zakończenie prac przy budynku biblioteki w ramach projektu „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie”

Realizacja projektu pn.: „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie” została zakończona. Jej celem była  odnowa, modernizacja oraz doposażenie biblioteki w Szynwałdzie.
Projekt obejmował następujące działania:
– odnowę elewacji części dolnej budynku (czyszczenie i malowanie)
– odnowę i zabezpieczenie części drewnianych,
– wymianę okien na otwieralne,
– zamontowanie rolet,
– zakup dwóch komputerów,
– zakup niektórych elementów sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego,
– zakup potykaczy reklamowych.
Całkowita wartość wyniosła niespełna  51 tys. zł, a przyznana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 31 815 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
nowy logo