ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie:

 

 1. Projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację, w tym w szczególności prawomocne pozwolenie na „Zmianę użytkowania i rozbudowę budynku szkoły na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, budowę parkingu, zmianę użytkowania budynku gospodarczego oraz zagospodarowania terenu na działce nr: 3477 w miejscowości Szynwałd (Świniogóra)”. Projekt winien składać się ze wszystkich niezbędnych projektów branżowych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 2. Planowane rozwiązania projektowe:
 3. a) wymiana pokrycia i konstrukcji dachowej części budynku oraz jego docieplenie,
 4. b) budowa przyłącza wodociągowego,
 5. c) wymiana instalacji wod-kan-gaz- c.o.,
 6. d) wymiana instalacji elektrycznej,
 7. e) termoizolacja budynku,
 8. f) wyodrębnienie następujących pomieszczeń:

– 4 apartamentów po dwa pokoje 4 osobowe z łazienkami,

– 2 pokojów 2 osobowych z łazienkami,

– 1 pokój  apartament 1 osobowy z łazienką,

– 1 pokój dla niepełnosprawnych,

– kuchnia (do wydawania cateringów),

– sala edukacyjna,

– kotłownia,

– pomieszczenie dla Koła „Pszczelarzy”,

– pomieszczenia dla organizatorów (gospodarzy),

– pomieszczenie socjalno-techniczne.

– 3 apartamenty dwupokojowe – 4 osobowe z łazienkami,

– jadalnię,

– taras,

 1. h) dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami (parter),
 2. i) budowa parkingu z miejscem na autobus,
 3. j) przebudowa budynku gospodarczego na:

– toalety ogólnodostępne,

– pomieszczenia magazynowo-gospodarcze,

 1. k) przebudowa boiska (w koncepcji jest to łączna powierzchnia) na:

– boisko wielofunkcyjne,

– plac zabaw z siłownią,

 1. l) budowa sceny plenerowej z miejscem do tańczenia (drewnianej) wraz z widownią (ławkami),

ł) zagospodarowanie zieleni: labirynt z krzewów (park legend), miejsce na ognisko

 1. m) zasypanie piwnic,
 2. n) utworzenie kotłowni.

 

 1. W zakresie projektu jest opracowanie mapy do celów projektowych.
 2. Opracowywana dokumentacja musi być zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Opracowywany projekt powinien być zgodny z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia. Inwentaryzacja budynku stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

Termin wykonania: 5 miesięcy

Termin składania ofert: 15.07.2021 do godz. 15.00

Miejsce składania ofert: dawid.kapustka@gcb-skrzyszow.pl lub Biblioteka Publiczna                                   w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 9

Forma składania ofert:

Oferty należy przesłać na wyżej wskazany adres e-mail lub dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie – liczy się data wpływu.

Oferta zawierać powinna co najmniej:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– wartość ofert (netto oraz brutto),

– termin ważności oferty.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%.

PLIKI DO POBRANIA:

Świniogóra -BUDYNEK SZKOŁY – załącznik nr 1

Świniogora – koncepcja zagospodarowania terenu – załącznik nr 2