Szkoła Podstawowa nr 1 w Skrzyszowie z kolejnym dofinansowaniem na innowacyjny projekt!

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II w Skrzyszowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z fundacji mBanku w ramach programu grantowego „mPotęga” na realizację projektu „Z finansami za Pan brat”. Projekt jest adresowany do uczniów klas VII-VIII (łącznie 36 osób).

Zadanie polega na realizacji dodatkowych zajęć rozwijających z matematyki, których celem jest pobudzanie własnych pasji i zainteresowań.

Jednym z elementów programu będzie wykład przeprowadzony przez rodziców dla uczniów pt.” Po co mi matematyka w życiu”.

Z zainteresowaniem uczniów spotka się na pewno wycieczka edukacyjna do „Pracowni Wschodzących Technologii”.

Podsumowaniem projektu będzie film z jego realizacji, który zostanie zamieszczony w Internecie.

Głównym celem tego innowacyjnego projektu jest ukazanie piękna matematyki, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zastosowanie wiedzy z przedmiotu w życiu codziennym.