Źródła i materiały edukacyjne do bezpłatnego wykorzystania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Choć instytucje kultury są zamknięte dla publiczności, wiele ich zbiorów i materiałów edukacyjnych jest nadal dostępnych za pośrednictwem internetu. Biuro Programu „Niepodległa” przedstawia bogatą listę darmowych źródeł dotyczących naszego dziedzictwa, z których mogą korzystać nie tylko szkoły.
Wiele instytucji włączyło się w świętowanie stulecia Odzyskania Niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” – w ten sposób powstała ogromna baza wiedzy, z której każdy może skorzystać. Prezentujemy zbiór publikacji i portali internetowych, w których można znaleźć najciekawsze artykuły dotyczące historii, kultury i sztuki, materiały edukacyjne, wywiady, scenariusze lekcji itp.Listę materiałów edukacyjnych można znaleźć na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/zrodla-i-materialy-edukacyjne/. Lista jest aktualizowana.

Zapraszamy do korzystania!
Biuro Programu „Niepodległa”