Kolejne dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

W dniu 14 października 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie złożyło wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku w ramach ww. programu.
Z ogromną radością informujemy, że nasze biblioteki znalazły się wśród beneficjentów programu i otrzymały dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla wszystkich bibliotek w gminie Skrzyszów. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2021 r.