W Skrzyszowie powstaje studio telewizyjno- radiowe „Kulturowy Skrzyszów”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie realizuje projekt dofinasowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.
Podstawowym celem projektu jest nabycie przez pracowników Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie umiejętności i kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dalszego rozwijania potencjału naszej jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji działań kulturalnych w społeczności lokalnej, z wykorzystaniem narządzi cyfrowych oraz możliwości jakie dają m.in: transmisje on-line i podcasty.

Projekt zakłada:
– zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania do utworzenia narzędzia, jakim będzie cyfrowe studio telewizyjno-radiowe, służące do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line;
– przeprowadzenie szkoleń, których celem będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie projektowania oferty kulturalnej i posługiwania się narzędziami on-line oraz zarządzania rozproszonym zespołem;
– przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania tego sprzętu do działań animacyjnych i kulturalnych.