PLENEROWO-KONCERTOWY DZIEŃ SENIORA GMINY SKRZYSZÓW

W niedzielę, 18 lipca 2021 r., w bibliotece w Szynwałdzie odbędzie się Plenerowo-koncertowy Dzień Seniora. W trakcie wydarzenia otwarta zostanie wystawa, na której zaprezentowane zostaną prace seniorów z gminy Skrzyszów stworzone w trakcie pleneru „malarskiego” poprowadzonego przez malarza Adama Jańca. Po wernisażu na scenie zaprezentują się młodzi mieszkańcy gminy, a zaraz po nich wystąpi gość wieczoru – Wojciech Gąssowski, znany z przebojów tj. „Gdzie się podziały tamte prywatki” czy „Zielone wzgórza nad Soliną”.
Plenerowo-koncertowy Dzień Seniora gminy Skrzyszów rozpocznie się o godz. 19. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym – obowiązuje zakrycie nosa i ust.

Wydarzenie jest ogólnodostępne bezpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców obszaru działania LGD.
Organizacja wydarzenia możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w gminie Skrzyszów”. Ma on na celu promocję gminy Skrzyszów oraz całego obszaru LSR, poprzez organizację sześciu imprez/wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (do dnia złożenia wniosku o płatność końcową). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”