Podsumowanie akcji Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie

W 2020 roku Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, po raz drugi wzięło udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie. Tym razem akcja polegała na dzieleniu się książkami do wspólnego czytania w swoich lokalnych bibliotekach. Zbieraliśmy od naszych czytelników książki dla dzieci w wieku od 2-14 lat. Zgromadzone książki zostały przekazane dla małych bibliotek, aby ich czytelnicy też mogli cieszyć się swoją Przerwą na Wspólne Czytanie.

Trzy kartony wypełnione po brzegi książkami przyniesionymi przez czytelników, w grudniu zostały odesłane organizatorom, którzy uzupełnili je dodatkowymi, nowymi pozycjami i rozesłali do małych, najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju.

W ramach podziękowania za udział w akcji Podziel się książką, czytelnicy otrzymali dyplomy oraz zakładki do książek, natomiast biblioteka otrzymała cztery bestsellerowe książki dla dzieci (1.„Czerwone Krzesło” A. Maleszka, 2.„Hela Foka” R. Kijowska oraz dwa tomy cyklu „Supercepcja” K. Gacek: 3. „Podwójny spisek”, 4. „Sekret ulicy Ciemnej”), a także dwie pufy, które będą sprzyjały stworzeniu przyjaznego miejsca do wspólnego czytania.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy czytelnikom za liczne włączenie się w niniejszą akcję, a organizatorowi za przekazane książek i puf.