Przegląd Kabaretowy BEKA 2021

Alfons Allains, francuski poeta i satyryk, powiedział, że „nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu”. W ostatnich kilkunastu miesiącach przekonaliśmy się, jak ważne są to słowa. Tym bardziej, że znaczna część naszego życia przeniosła się do świata wirtualnego. Musieliśmy się nauczyć żyć w izolacji, która dla wielu mogła być przygnębiającym doświadczeniem, a jedynym skutecznym lekarstwem był śmiech.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zgodnie z zasadą „śmiech to zdrowie”, zaprasza do udziału w Przeglądzie Kabaretowym BEKA 2021. W wydarzeniu mogą uczestniczyć amatorskie grupy kabaretowe oraz stand-upowcy działający przy szkołach i domach kultury. Do przeglądu, oprócz uczniów, mogą zgłaszać się także osoby dorosłe.

Gwiazdą przeglądu, a zarazem jednym z członków jury, będzie Marcin Daniec, polski artysta kabaretowy, znany z estradowych wcieleń tj. Marcinek oraz Góral.

INFORMACJE:
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (gmina Skrzyszów, ok. 8 km od Tarnowa)
Kiedy: 13 czerwca 2021 r.
Zgłoszenia do: 31 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 3 czerwca 2021 r. (informacja o zakwalifikowaniu do przeglądu zostanie przekazana telefonicznie i mailowo)
Zgłoszenia:
– osobiście: Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 9;
– poczta tradycyjna: Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 9;
– poczta elektroniczna: jaroslaw@ciochon@gckib-skrzyszow.pl.
Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Szczegóły: 14 6742 346.

Organizatorami Przeglądu Kabaretowego BEKA jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
Wydarzenie jest ogólnodostępne bezpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców obszaru działania LGD.

Organizacja wydarzenia możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w gminie Skrzyszów”. Ma on na celu promocję gminy Skrzyszów oraz całego obszaru LSR, poprzez organizację sześciu imprez/wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (do dnia złożenia wniosku o płatność końcową). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KARTA zgłoszenia PK BEKA

Regulamin PK BEKA