PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Mieszkanka gminy Skrzyszów przekazała nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie dwie publikacje książkowe:
1. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej – ilustracje”
2. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej – tekst.”

Redaktor: ks. Jan Rzepa.
Wydawca: nakł. Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (1983).