„Rekordowa biało-czerwona” – podsumowanie

W ramach akcji „Rekordowa biało-czerwona” gminie Skrzyszów udało się stworzyć wstęgę o długości 545,5 m. Niestety, nie udało się wygrać z gminą Wierzchosławice (długość ich flagi 890,56 m, tj. 3300 szt. flag formatu A4), której bardzo serdecznie gratulujemy wygranej. Mimo porażki, wstęga gminy Skrzyszów jest prawie 2,5 razy dłuższa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz zapora ziemna na zbiorniku retencyjnym „Skrzyszów”. Warto wspomnieć, że mieszkańcy gminy Skrzyszów, a w szczególności uczniowie szkół, przedszkoli oraz członkowie stowarzyszeń i kół stanęli na wysokości zadania. Powstało prawie 1700 flag formatu A3 i A4. Każda z prac odznacza się niebywałą oryginalnością i starannością. Twórcy wykorzystali w swoich pracach materiały tj. papier, waciki, ziarna, wykałaczki, kredki, farbki, styropian i klej. Gdyby został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszą flagę, jury miałoby niemały problem, aby wśród flag z gminy Skrzyszów wybrać tylko jedną. Większość prac odznacza się estetyką, pomysłowością, a przede wszystkim są piękne i niepowtarzalne.
Gmina Skrzyszów razem z gminą Wierzchosławice wspólnie stworzyły biało-czerwoną wstęgę o długości: 1436,06 m.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek pragnie serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w wydarzenie, a przede wszystkim: Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej, Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie, Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy, Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie, Szkole Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli, Przedszkolu Publicznemu w Skrzyszowie, Przedszkolu Publicznemu im. Kapitana Józefa Budzika w Łękawicy, Przedszkolu Publicznemu w Pogórskiej Woli, Przedszkolu Publicznemu im. Ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego w Szynwałdzie oraz KGW Czerwone Korale w Łękawicy, KGW Ładna, KKK Gracja, Pogodnemu Klubikowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w niniejsza akcję.
Dziękujemy także Gminnemu Centrum Kultury w Wierzchosławicach za zaproszenie gminy Skrzyszów do wspólnej zabawy. 

„Rekordowa biało-czerwona” w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach