Spotkanie z youtuberem – Emce kwadrat

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek zaprasza wszystkich mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, na spotkanie z youtuberem. Gośćmi będą Huyen Pham oraz Marcin Nguyen, twórcy kanału Emce kwadrat, którzy od 2014 roku starają się przybliżać zagadnienia naukowe. Udało im się nagrać filmy m.in. o tym, dlaczego lubimy się bać, czy można rozpoznać chorobę po zapachu i dlaczego warto jeść owady. W 2017 roku współpracowali z Netflixem, czego efektem jest krótkometrażowy film „69,90”. Od 2016 roku Emce kwadrat jest laureatem Grand Video Awards, gdzie nagradza się najlepszych youtuberów w Polsce.

Huyen Pham i Marcin Nguyen w trakcie rozmowy podzielą się doświadczeniem w tworzeniu filmów i kanału na YouTube’ie. Pytania zostały przygotowane m.in. przez mieszkańców gminy Skrzyszów i zebrane w trakcie zajęć organizowanych przez GCKiB.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie z youtuberami odbyło się on-line. Film z zarejestrowanego spotkania zostanie udostępniony 26 lutego 2021 roku na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Organizacja wydarzenia możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w gminie Skrzyszów”. Ma on na celu promocję gminy Skrzyszów oraz całego obszaru LSR, poprzez organizację sześciu imprez/wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (do dnia złożenia wniosku o płatność końcową). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”