W Skrzyszowie powstaje studio telewizyjno- radiowe „Kulturowy Skrzyszów”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie realizuje projekt dofinasowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „konwersja Cyfrowa Domów Kultury” Podstawowym celem projektu jest wyposażenie pracowników Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie w umiejętności i kompetencje cyfrowe niezbędne do dalszego rozwijania potencjału jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji działań kulturalnych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz możliwości jakie dają m.in: transmisje on-line i podcasty.

Projekt zakłada:

  • Zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania do utworzenia narzędzia jakim będzie cyfrowe studio telewizyjno-radiowe, które będzie narzędziem do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line.
  • Przeprowadzenie szkoleń, których celem będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie projektowania oferty kulturalnej i posługiwania się narzędziami on-line oraz zarządzania rozproszonym zespołem.
  • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania tego sprzętu do działań animacyjnych i kulturalnych

Tytuł projektu: Cyfrowe studio telewizyjno- radiowe „Kulturowy Skrzyszów”

Zadanie finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.