Wikliniarstwo, haft i szydełkowanie

We wrześniu br. Stowarzyszenie Mój Szynwałd rozpoczęło realizację projektu pt.: „Warsztaty rzemiosł tradycyjnych sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Stowarzyszenia Mój Szynwałd”. Zadanie obejmuje organizację warsztatów z wikliniarstwa, haftu i szydełkowania. Realizacja inicjatywy jest możliwa dzięki pozyskaniu przez stowarzyszenie grantu w wysokości 8 220 zł z projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Operatorem projektu jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, a środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poszczególne warsztaty składają się z 4 spotkań, a bierze w nich udział 36 osób z terenu gminy Skrzyszów i okolicznych miejscowości.