Bezpłatne treningi z piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców

Ludowy Klub Sportowy „ŁADNA” z siedzibą w Ładnej zaprasza mieszkańców na pierwszy Turniej Piłki Siatkowej na boisku w Ładnej / obok remizy OSP/. Zapisy pod numerem tel. 605 061 427 do 17.11.2021 r.

Inicjatywa pod tytułem Siatkówka plażowa sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Ludowego Klubu Sportowego „Ładna” z siedzibą w Ładnej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.