Otrzymaliśmy dofinansowanie w projekcie „Lokalny Animator Sportu”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zakwalifikowało się do projektu „Lokalny Animator Sportu” dla animatorów na boiskach ORLIK w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli.
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie im aktywności ruchowej, co wpływa na zwiększenie ich sprawności fizycznej oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Projekt zakłada stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w systematycznych, atrakcyjnie zorganizowanych zajęciach sportowych, dzięki którym doskonalą oni również swoje zdolności motoryczne.
Dofinansowanie pracy animatorów środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu jest realizowane od 1 marca do 30 listopada 2021 roku. Operatorem Projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z wystąpieniem pandemii COVID -19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z zajęć, animatorzy przestrzegać będą metodyki i organizacji zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z proponowanej przez animatorów oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Więcej informacji udzielą:
– Animator wiodący na boisku Orlik w Skrzyszowie: Mateusz Zbrożek, tel. 660 538 697
– Animator wiodący na boisku Orlik w Szynwałdzie: Zbigniew Labok, tel. 609 972 681
– Animator wiodący na boisku Orlik w Pogórskiej Woli: Wojciech Olszówka, tel. 506 353 406

Bez nazwy