Dofinansowanie z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Sportowcy dla Niepodległej – Helena Marusarzówna”, ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Kwota dofinansowana wynosi 42 000 zł, a wartość zadania to 49 500 zł.
Głównym celem projektu jest podkreślenie roli Heleny Marusarzówny, która w szczególny sposób związana jest z gminą Skrzyszów, zwłaszcza z Pogórską Wolą. Znajduje się tutaj pomnik poświęcony rozstrzelanym podczas II wojny światowej, w tym m.in. Heleny Marusarzówny. To miejsce szczególnego upamiętnienia, gdzie odbywają się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości, a także miejsce budowania pamięci zbiorowej wśród lokalnej społeczności, w oparciu o wciąż mocne wspomnienia o bohaterce.
W ramach projektu wykonany zostanie mural (rodzaj sztuki, wielkoformatowe malowidło ścienne) na budynku Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli. W ten sposób zostanie podkreślona pamięć o mistrzyni sportów narciarskich, żołnierki ZWZ-Armii Krajowej i rola, jaką odegrała w budowaniu niepodległej Polski. Chcąc jak najlepiej przygotować się do obchodów związanych z patronką szkoły w Pogórskiej Woli zawiązany zostanie Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Śmierci Heleny Marusarzówny. Pod listem intencyjnym podpisali się: parlamentarzysta Wiesław Krajewski, radna powiatu Magdalena Kopczyńska, wójt Marcin Kiwior, przewodniczący rady gminy Marcin Tryba, radni gminy Jan Świątek i Andrzej Wzorek, sołtys Pogórskiej Woli Dawid Stolarz oraz dyrektor szkoły podstawowej w Pogórskiej Woli Regina Kiwior.
Jednym z celów zadania jest włączenie jak największej liczby mieszańców w świętowanie obchodów niepodległości, a także w organizację innych narodowych wydarzeń historycznych. Ma ono wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Mural zostanie ukończony we wrześniu 2021 roku.
Warto wspomnieć, że złożono ponad 1700 wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok. Dofinansowanie otrzymało 111 wnioskodawców, w tym Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Dziękujemy za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a szczególne Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu –za zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności.

„Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”