Orliki na terenie gminy Skrzyszów – NIECZYNNE w dniach 27.03-09.04

UWAGA!!!

ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

od 27.03.2021r. do 9.04.2021r.

ORLIKI NA TERENIE GMINY SKRZYSZÓW – NIECZYNNE

Z obiektu można korzystać wyłącznie w przypadku:

„sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;”

po uprzedniej rezerwacji pod nr telefonu: 507 296 939.