Czwartkowa zagadka oraz kościół parafialny w Łękawicy

Czwartkowa zagadka „Skąd jestem?”

Kościół parafialny w Łękawicy

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa, został wzniesiony w latach 1906-1909 staraniem ks. Pawła Wiatra, według projektu Adolfa Stapfa, na miejscu poprzedniego murowanego, prawdopodobnie z XIV w. Zbudowany jest w stylu neogotyckim z cegły (z detalem z kamienia), jednonawowy. Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna. Wyposażenie pochodzi z czasu budowy. Obok kościoła, znajduje się dzwonnica z 1925 r. z trzema dzwonami.

Więcej zdjęć pod linkiem: Kościół parafialny w Łękawicy