„Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie”

Trwa realizacja projektu: „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Szynwałdzie”, którego celem jest odnowa, modernizacja oraz doposażenie biblioteki w Szynwałdzie.
Projekt obejmuje następujące działania:
– odnowę elewacji części dolnej budynku (czyszczenie i malowanie)
– odnowę i zabezpieczenie części drewnianych,
– wymianę okien na otwieralne,
– zamontowanie rolet,
– zakup dwóch komputerów,
– zakup niektórych elementów sprzętu nagłośnieniowego
Obecnie trwają prace przy elewacji, która jest myta, czyszczona, odtłuszczana i malowana oraz prace polegające na odnowie i zabezpieczeniu części drewnianych budynku.
Całkowita wartość zadania szacowana jest na 50 354 zł, a przyznana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 31 815 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Termin realizacji projektu przewidziany jest na czerwiec 2020 roku. 

nowy logo