Gminny Dzień Dziecka

Piękna, słoneczna pogoda, służby mundurowe i uśmiechnięte dziecięce twarze – tak w skrócie można podsumować Gminny Dzień Dziecka, który odbył się 18 czerwca br. w Skrzyszowie.

Po dwóch latach przerwy mieszkańcy i sympatycy gminy Skrzyszów ponownie spotkali się na wydarzeniu zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy wraz ze służbami mundurowymi przygotowali mnóstwo atrakcji, dzięki którym każdy, niezależnie od wieku, mógł dobrze się bawić. Powodzeniem cieszyły się pokazy strażackie, w trakcie których można było zobaczyć w akcji druhny i druhów z gminy Skrzyszów. Uczestnicy imprezy mogli m.in. przejechać się quadem Straży Granicznej, motocyklem Policji i wejść do więźniarki oraz transportera opancerzonego Rosomak. W tajniki pierwszej pomocy wprowadzili pracownicy skrzyszowskiego GZOZ-u. Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie wraz z KGW „Czerwone Korale” z Łękawicy i KGW Szynwałd zaprosili na miodowy poczęstunek. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchańcach, karuzeli oraz kulach wodnych (zorbing). Do tego malowanie twarzy, kolorowe warkocze i gra terenowa.

Za pomoc w organizacji Gminnego Dnia Dziecka dziękujemy służbom mundurowym, tj.: 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie, Jednostce Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Tarnowie, Służbie Więziennej z Zakładu Karnego w Tarnowie, Placówce Straży Granicznej w Tarnowie, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów, Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Skrzyszów. Dziękujemy także tym, którzy przyczynili się swoją pracą do zorganizowania Dnia Dziecka oraz wszystkim biorącym udział w wydarzeniu.

Sponsorem Gminnego Dnia Dziecka w Skrzyszowie był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz–System S.A.

„GAZ-SYSTEM” jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
Od 6 lat spółka konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez budowę nowych lub rozbudowę istniejących punktów wejścia do krajowego systemu przesyłowego. W tym roku ukończone zostanie jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu. Ukończona została również budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz korytarz Północ-Południe.
W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na gaz oraz dla potrzeb transformacji energetycznej polskiej elektroenergetyki spółka GAZ-SYSTEM prowadzi także rozbudowę krajowego systemu przesyłowego realizując jednocześnie kluczowe i strategiczne inwestycje w sektorze energetycznym. Jednym z nich jest rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której już w styczniu 2022 r. zwiększono moc regazyfikacyjną o 20%. Po zakończeniu całego programu rozbudowy Terminal będzie miał możliwość regazyfikowania aż 8,3 mld m3 gazu rocznie.