Powiadomienia o utrudnieniach drogowych w związku z organizacją Rodzinnego Rajdu Rowerowego Gminy Skrzyszów w dniu 26 czerwca 2002 r.

W niedzielę 26 czerwca 2022 roku na obszarze gminy Skrzyszów odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy. W związku z powyższym w godzinach od 15:00 do 17:30 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym na drogach lokalnych w miejscowościach: Skrzyszów, Ładna, Pogórska Wola, Szynwałd, drogach powiatowych oraz drodze krajowej E93/97.

Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Skrzyszów ma na celu popularyzację jazdy na rowerze i zdrowego stylu życia. Organizatorem rajdu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
Strona organizatora www.gckib-skrzyszow.pl

PLAN MINUTOWY RAJDU:
START G. 15:00 PARKING PRZY Urzędzie Gminy Skrzyszów (start wspólny wszystkich uczestników rajdu).
1 km g. 15:05 – Skrzyżowanie z drogą powiatową, drogą gminną Stary Gościniec.
3 km g. 15:20 – Skrzyżowanie dróg gminnych.
3,5 km g. 15:23 – skrzyżowanie z drogą krajową – postój całej grupy zamknięcie drogi krajowej na 2 minuty i przejazd całej grupy.
3,8 km g. 15:24 – skrzyżowanie z drogą gminną.
3,9 – postój – szkoła podstawowa w Ładnej (ok. 15 minut).
5 km – g. 15:45 – skrzyżowanie Średziny Skrzyszów – skrzyżowanie dróg gminnych.
6,6 km g. 15:52 – skręt w lewo – skrzyżowanie dróg gminnych.
9 km g. 16.02 – skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Pogórska Wola – Wałki.
12 km – g. 16:10 – skrzyżowanie obok SKLEPU.
13,5 km g. 16:17 skrzyżowanie z lokalną drogą gminną.
14,5 km. g, 16:20 – skrzyżowanie z drogą powiatową Pogórska Wola – Pomnik.
POSTÓJ – szkoła podstawowa w Pogórskiej Woli – PARKING. Zebranie całej grupy.
PRZEJAZD PRZEZ DROGĘ KRAJOWĄ E 93/E97 (Czas trwania przejazdu ok. 3 minuty).
18 km g. 16:45 – skrzyżowanie droga gminna.
19,5 km g. 16:58 – skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Szynwałd- Pilzn.
20,5 km 17: 03 – skręt w prawo droga gminna Stary Gościniec
-przejazd w kierunku Urzędu Gminy Skrzyszów
25,5 km g. 17:15 – skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Skrzyszów – Tarnów skręt w prawo i skręt w lewo.
META 27 km 17: 25 META Orlik w Skrzyszowie