Język polski dla Ukraińców

Sytuacja związana z wojną na Ukrainie sprawiła, że w kraju nad Wisła pojawiła się duża liczba uchodźców. Przeważają kobiety z dziećmi, często nieznające języka, co utrudnia komunikację. Chcąc pomóc obywatelom Ukrainy Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zorganizowało lekcje języka polskiego. Do udziału w nich zachęcamy wszystkich obywateli Ukrainy przebywający na terenie gminy Skrzyszów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Poniedziałek:

  1. 16 – Ładna (remiza OSP);
  2. 17 – Pogórska Wola (biblioteka).

Czwartek:

  1. 16 – Skrzyszów (biblioteka);
  2. 17 – Łękawica (biblioteka).

Szczegóły: 14 674 23 46, www.gckib-skrzyszow.pl