Mural w Łękawicy. Dofinansowanie

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie otrzymało dofinansowanie na stworzenie muralu upamiętniającego bohaterską postawę polskich żołnierzy – obrońców Westerplatte. Mural powstanie na ścianie budynku szkoły podstawowej w Łękawicy noszącej imię Bohaterów Westerplatte.

Lokalizacja wieloformatowego malowidła ściennego, jakim jest mural, nie jest przypadkowa. Miejscowość Łękawica jest miejscem szczególnego upamiętnienia oraz miejscem obchodów wielu uroczystości o charakterze niepodległościowym. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły znajduje się, wart odwiedzenia Pomnik Poległych za Ojczyznę.

Tytuł projektu: „W służbie Niepodległej” – bohaterowie Westerplatte”.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”