Sieć na kulturę. Laptopy dla GCKiB

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie realizowało projekt „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. W ramach działania pracownicy GCKiB wzięli udział w szkoleniu, w trakcie którego poszerzyli swoją wiedzę z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Następnie zorganizowane zostały warsztaty on-line (w 2021 i 2022 r.) skierowane do dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć przybliżono zagadnienia związane z prawami autorskimi i zasadami projektowania wizualnego. Zdobyte wiadomości pozwolą uczestnikom m.in. tworzyć plakaty i krótkie filmy animowane.

Dzięki udziałowi w niniejszym projekcie GCKiB otrzymało sześć laptopów, które będzie mogło być wykorzystane m.in. w pracy instytucji.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” nr POPC.03.02.00-00-0416/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).