Rozpoczęcie zapisów do XVII edycji Amatorskiej Ligi Orlikowej

Chętne drużyny w składzie do 15 zawodników zapraszamy na rozgrywki piłki nożnej w ramach XVII edycji Amatorskiej Ligi Orlikowej. Rozgrywki będą odbywać się na Orlikach Gminy Skrzyszów. Zapisy drużyn w Bibliotece w Szynwałdzie do dnia 16.05.2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub poprzez poprzez wrzucenie uzupełnionego zgłoszenia w kopercie do skrzynki pocztowej na listy znajdującej się na budynku biblioteki. Planowane rozpoczęcie rozgrywek w piątek 20.05.2022 r. według terminarza, który będzie dostępny na stronie internetowej www.gckib-skrzyszow.pl/alo.

Wpisowe obligatoryjnie należy uiścić najpóźniej w dniu pierwszej kolejki pracownikowi GCKiB. Można również uiścić w momencie osobistego składania zapisów. Brak uiszczenia wpisowego jest brakiem formalnym. 

Poniżej zamieszczone są druki do pobrania i wypełnienia:

DRUK ZGŁOSZENIA DRUŻYNY – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych obowiązują zawodników niepełnoletnich.

PROTOKÓŁ MECZOWY

Każdy zawodnik, który zgłosi się do rozgrywek powinien zapoznać się z regulaminem.

W druku PROTOKOŁU MECZOWEGO, gdzie jest stosowne oświadczenie należy osobiście złożyć podpis. Za dopilnowanie wypełnienia listy odpowiedzialny jest kapitan drużyny. Kapitanowie drużyn zapoznają się z regulaminem, wypełniają druk ZGŁOSZENIA DRUŻYNY natomiast PROTOKÓŁ MECZOWY wypełnia kapitan drużyny w dniu meczu i przekazuje sędziemu. Drużyny do rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej zapisują kapitanowie przekazując wypełniony oryginał druku ZGŁOSZENIA DRUŻYNY przy zapisie w Bibliotece w Szynwałdzie lub poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki.  Tabela wyników spotkań poszczególnych drużyn oraz tabela ligowa będą umieszczone na stronie www.gckib-skrzyszow.pl/alo w zakładce Klasyfikacja Drużyn i zakładce Wyniki po każdej kolejce rozgrywek.
UWAGA!! – zmiany w regulaminie oraz w drukach zgłoszeniowych.