Przegląd kabaretowy BEKA 2021 – zakończony

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zgodnie z zasadą „śmiech to zdrowie”, zaprosiło do udziału w Przeglądzie Kabaretowym BEKA 2021. W wydarzeniu mogły uczestniczyć amatorskie grupy kabaretowe oraz stand-upowcy działający przy szkołach i domach kultury. Do przeglądu, oprócz uczniów, mogły zgłaszać się także osoby dorosłe.

Gwiazdą przeglądu, a zarazem jednym z członków jury, był Marcin Daniec, polski artysta kabaretowy, znany z estradowych wcieleń tj. Marcinek oraz Góral. Pozostali członkowie jury to: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior oraz lider zespołu „Na Przełaj” Marek Stańczyk.
Laureatem przeglądu była grupa regionalna „Łod Tatara” z Siedliszowic (gmina Żabno). Grupa zaprezentowała spektakl pt. „Wielki ibong Wackowe imieniny”. Jury jednogłośnie przyznało grand-prix w kategorii grupa dorosłych, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz beczkę pełną kapusty. W wydarzeniu wzięli udział członkowie stowarzyszeń działających w gminie Skrzyszów. 
Nagroda w kategorii grupa młodzieżowa nie została przyznana z racji braku zgłoszeń.

Organizatorami Przeglądu Kabaretowego BEKA było Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
Wydarzenie było ogólnodostępne bezpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców obszaru działania LGD. 

Organizacja wydarzenia możliwa była dzięki pozyskanej dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w gminie Skrzyszów”. Ma on na celu promocję gminy Skrzyszów oraz całego obszaru LSR, poprzez organizację sześciu imprez/wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (do dnia złożenia wniosku o płatność końcową). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”