Nie)mundurowy Dzień Dziecka – odbiór nagród

Gra terenowa, przygotowana z okazji Dnia Dziecka, rozstrzygnięta. Główna nagroda, tj. hulajnoga elektryczna, powędrowała do Leny ze Skrzyszowa. Młoda mieszkanka gminy Skrzyszów wraz z mamą odwiedziły wszystkie pięć sołectw, rozwiązując poprawnie wszystkie zadania. Rolki powędrowały do: Tomka z Ładnej, Wojtka z Pogórskiej Woli oraz Natalii z Łękawicy. Wszystkim pozostałym uczestnikom przyznane zostały wejściówki do parku trampolin bądź do kina.
Po nagrody prosimy się zgłaszać do biblioteki w Szynwałdzie, od piątku 11 czerwca br., od godz. 10. Nagrody wydawane będę wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym oraz graczom pełnoletnim.
Dzięki zaangażowaniu uczestników w grę terenową udało się zebrać imponującą ilość nakrętek, które pomogą w leczeniu chorych dzieci. Razem uzbieraliśmy, wg. informacji przekazanych przez graczy, ponad 5 638 szt. nakrętek oraz 2 worki 60 l, worek 15 l i 2 reklamówki. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.