Bezpłatne treningi z piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców

Ludowy Klub Sportowy „ŁADNA” z siedzibą w Ładnej otrzymał dofinansowanie na realizację inicjatywy lokalnej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.

W chwili obecnej wykonane zostało boisko na którym odbywać się będą treningi dla mieszkańców.

LKS „ŁADNA” z siedzibą w Ładnej zaprasza od października na bezpłatne treningi. Więcej informacji na plakacie.

Inicjatywa pod tytułem Siatkówka plażowa sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Ludowego Klubu Sportowego „Ładna” z siedzibą w Ładnej zostanie skierowana do osób od 16 roku życia. Polegać będzie na ekonomizowaniu działalności klubu sportowego dzięki przetestowaniu wramach projektu usługi organizacji zajęć sportowych z siatkówki plażowej i turnieju dla mieszkańców gminy Skrzyszów.