Dofinansowanie dla Ludowego Klubu Sportowego „ŁADNA”

Ludowy Klub Sportowy „ŁADNA” z siedzibą w Ładnej otrzymał dofinansowanie na realizację inicjatywy lokalnej w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.

Inicjatywa pod tytułem Siatkówka plażowa sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Ludowego Klubu Sportowego „Ładna” z siedzibą w Ładnej zostanie skierowana do osób od 16 roku życia. Polegać będzie na ekonomizowaniu działalności klubu sportowego dzięki przetestowaniu w ramach projektu usługi organizacji zajęć sportowych z siatkówki plażowej i turnieju dla mieszkańców gminy Skrzyszów.

Celem projektu jest m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników treningów na temat siatkówki plażowej u uczestników projektu a także rozwijanie zainteresowania mieszkańców tą dyscypliną sportu.

W ramach inicjatywy utworzone zostanie boisko o wymiarach 16 x 8 m wypełnione piaskiem, otoczone z każdej strony tzw. wolną strefą i wyposażone w komplet słupów wraz z siatką do gry w siatkówkę plażową. Umożliwi ono aktywność sportową mieszkańcom oraz uzupełni bazę sportowo-rekreacyjną miejscowości Ładna. Dzięki zamontowanemu w przyszłości oświetleniu grać będzie można również wieczorami, a w przyszłości boisko będzie mogło dodatkowo służyć do gry w piłkę ręczną, boule, badmintona czy tenisa plażowego.

Na utworzonym boisku przeprowadzone zostaną treningi dla mieszkańców, które będą się odbywać w godzinach popołudniowych oraz w weekendy tak, aby umożliwić mieszkańcom udział w nich. Po treningach planowane jest zorganizowanie weekendowego turnieju dla wszystkich zainteresowanych sympatyków siatkówki plażowej od 16 roku życia, który będzie stanowić dodatkową ofertę spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i przyciągnie zarówno osoby już grywające w podobnych turniejach, jak i sympatyków – amatorów, dla których liczy się dobra i aktywna zabawa.